mgr Magdalena Sitarz

Dietetyk Praktyk/ Dydaktyk/ Szkoleniowiec

Na co dzień dydaktyk na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz dietetyk w prywatnym gabinecie. Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Dietetyka. Szkoleniowiec z pasji – ma za sobą tysiące godzin na sali szkoleniowej o różnej tematyce, ok. 2300 h tylko z tematyki dotyczącej dietetyki. Mówi o sobie Dietetyk – Praktyk, dlatego łączy pracę na uczelni z praktyką zawodową, sprawdzając teorię w praktyce, a następnie przekazując ją studentom.

Doświadczenie wyniesione z gabinetu sprawiło, że oprócz rozwijania swojej wiedzy z zakresu dietetyki, szeroko rozwija swoje umiejętności z komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta, samoświadomości oraz technik sprzedażowych. Ma na swoim koncie kursy o tematyce m.in. z negocjacji z Brianem Tracy; technik sprzedażowych z Mateuszem Grzesiakiem (w ramach Forum Liderów Rozwoju); obsługa klienta oraz techniki sprzedaży w ramach trzech edycji Leadership Develop Seminars; poznawanie osobowości, komunikacja interpersonalna, asertywność z Kamilą Rowińską; dedykowane szkolenie z obsługi klienta dla gabinetu dietetycznego i inne. 

Prywatnie kocha podróże i wyzwania co wcieliła w życie, tworząc wraz z znajomymi podczas studiów projekty podróżniczy wyprawybusem.pl w ramach którego objechała kolorowym busem Europę i Stany Zjednoczone.

about picture

mgr inż. Joanna Smarzak

Absolwentka SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji o specjalizacji dietetyka. Obroniła pracę magisterską na temat oceny sposobu żywienia pacjentów z cukrzycą typu 2. Pracowała jako nauczyciel dietetyki w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie. Współpracowała z OKE w Krakowie, uzyskała uprawnienia egzaminatora egzaminu zawodowego w zawodzie dietetyk. Wykładowca akademicki, prelegent warsztatów, szkoleń oraz konferencji z zakresu żywienia. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym – jako kierownik Działu Dietetyki oraz w diabetologicznych poradniach lekarskich. Edukator programów profilaktycznych obecnie – Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro. Wieloletni praktyk dietoterapii w cukrzycy typu I i II. Swoją wiedzę uzupełnia uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach.

about picture

dr n. o zdr. Damian Parol

Dietetyk / Naukowiec / Bloger

Z wykształcenia dietetyk i psychodietetyk. Studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pod przewodnictwem prof. Artura Mamcarza obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tematem rozprawy był wpływ diety wegańskiej na wydolność biegaczy długodystansowych. Jest współautorem dokumentu: "Stosowanie suplementów diety i żywności funkcjonalnej w sporcie. Rekomendacje dla polskich związków sportowych. Wspólne Stanowisko Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego" oraz rozdziału o dietetyce sportowej w podręczniku akademickim "Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej” (PZWL, red. W. Braksator i A. Mamcarz). Damian jest również autorem licznych publikacji naukowych, popularnonaukowych i specjalistyczny dotyczących dietetyki, treningu i medycyny stylu życia oraz bloga damianparol.com

about picture

mgr Ewelina Polak

Dietetyk Praktyk / Pracownik Naukowo-Dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Absolwentka dietetyki klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz magister inżynier Technologii Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym. Otrzymana na studiach wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem jako dietetyk specjalizujący się w różnych jednostkach chorobowych. Od 5 lat właścicielka poradni dietetycznej. Chętnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach w celu uaktualniania wiedzy i wprowadzania nowych metod w zakresie żywienia człowieka. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor publikacji naukowych.

about picture

mgr Ewa Ehmke vel Emczyńska-Seliga

Dietetyk w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych oraz Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka (studia magisterskie) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM. Dietetyk w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych oraz Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Specjalista w zakresie dietetyki pediatrycznej i wrodzonych wad metabolizmu po wielu polskich i zagranicznych szkoleniach z tego zakresu. W pracy zajmuje się głównie dietami niskobiałkowymi, bardzo niskobiałkowymi, bardzo niskotłuszczowymi, bogatobiałkowymi z ograniczeniem węglowodanów oraz bogatotłuszczymi (ketogennymi).

Wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu. Ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie), członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Współczesna Dietetyka”, wykładowca na warszawskich uczelniach. Autor publikacji naukowych, prelegent na konferencjach, wykładowca na warsztatach i szkoleniach przeznaczonych dla dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, neurologoepedów i studentów. Opiekun praktyk i staży studenckich.

about picture

adw. Izabela Laurent

Adwokat

Izabela Laurent - adwokat z 5-letnim stażem w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz świadczenia pomocy prawnej osobom fizycznym. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w zakresie nauk humanistycznych. Zawodową praktykę skupia na obszarze prawa karnego oraz szeroko pojmowanego prawa cywilnego (ze szczególnym naciskiem na gałęzie prawa medycznego, roszczeń odszkodowawczych oraz prawa bankowego). Obecnie specjalizuje się w zakresie wdrażania i audytu nad systemami zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych na terenie województwa lubelskiego oraz województwa mazowieckiego.

about picture